Szamostatárfalva Község Önkormányzata az Észak – alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez, az ,,Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járó beteg szakellátó központok  fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben’’ elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott, ,,Orvosi rendelő fejlesztése, rekonstrukciója, akadálymentesítése’’ megnevezésű, ÉAOP-4.1.2/D-10-2011-0002 kódszámú pályázata pozitív elbírálásban, azt követően támogatásban részesült.

A projekt összköltsége: 10 663 511,- Ft
A támogatási intenzitás 95 %, a támogatás összege: 10 130 335,- Ft.
A projekt az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt során megvalósul az orvosi rendelő épületének felújítása, valamint eszközellátottságának korszerűsítése.
Egy olyan kis község, mint Szamostatárfalva életében meghatározó jelentőségű a lakosság közeli szolgáltatások biztosítására, helyben elérhetővé tételére, és a szolgáltatások lehetőségekhez képest minél magasabb színvonalon történő biztosítására irányuló beruházások megvalósítása.
A projekt megvalósítása során biztosítottá válik az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, ezáltal a társadalmi esélykülönbségek csökkentése.