Kedvezményezett neve: Szamostatárfalva Község Önkormányzata
Projekt címe: Szamostatárfalva belterületi csapadékvíz elvezetése
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00032
Támogatás összege: 454 168 540 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezési dátum: 2023.05.31.

A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA:
A Szamostatárfalva Község Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati
Hivatal által alkotott konzorcium a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Települési
Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések tárgyú felhívására TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00032
azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a 2021.06.24. napján kelt támogatói
döntése alapján támogatásban részesített. A project címe Szamostatárfalva belterületi csapadékvíz
elvezetése, amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.


A beruházás célja a belvíz károk csökkentése és megelőzése az élet és vagyon védelem érdekében a
tavaszi hóolvadásból és a záporokból származó csapadékvizek elvezetése, befogadóba juttatása, a
lefolyástalan területek csapadék vizének átemelése, gravitációs csatornába juttatása valamint,
vízvisszatartás a csapadékvíz elvezető hálózatok megépítésével. Cél még a környezet rendezett
kialakítása kulturált utcakép megteremtése, valamint az ivóvíz ellátást biztosító réteg vizek
elszennyeződésének megakadályozása, a környezet rendezett kialakítása és védelme. A jelen projekt
keretében megvalósításra kerülő beruházás közvetlenül 92 ingatlant érint. A fejlesztés célja a
lakóingatlanok belvíz veszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú
elvezetése, a megépült hálózat fokozatos rekonstrukciója. A projekt keretében tervezett intézkedések
a település belterületének védelmét szolgáló műszaki beavatkozásokat tartalmaznak, mely
beavatkozások tervezés során figyelembe vételre került a vizek helyben tartásának lehetőség szerinti
megvalósítása. A projekt keretében hozzávetőlegesen több mint három és fél kilométer hosszban újul
meg Szamostatárfalva csapadékvíz elvezető hálózata.


A településen jelenleg egy összehangolt és az egész községben kiépített vízelvezető árokrendszer
üzemel, de ennek a rendszernek az állapota jelentősen leromlott az évek során. Ezek az árokok
javarészt földmedrűek, illetve kisméretű burkolóelemekkel vannak ellátva, továbbá a magassági
vonalvezetésük sem megfelelő, valamint a vízszállító keresztmetszetük csak helyenként éri el az előírt
méreteket. Ennek köszönhetően a meglévő csőátereszek átmérője változó, nagy részük
eliszapolódott, vagy összetört így nem tudja biztosítani maradéktalanul a vízelvezető funkciót.